Uprzejmie informujemy, ze dokumenty dotyczące rozliczania udzielonego wsparcia finansowego (dotacji) sa dostępne w zakłądce do pobrania.

Jednocześnie informujemy, że dokonano uzupełnienia brakującego oświadczenia zbywcy dot. uzywanego środka trwałego.

W najbliższym czasie zostaną na stronie również zamieszczone przykłady ujmowania poszczególnych wydatków w zestawieniu.

 

Kontakt

Podkarpackie Spółdzielnie Socjalne

Biuro projektu:
RARR S.A.
ul. Szopena 51
Rzeszów
Tel: 17 8676235, 17 8676294
pok. 216